Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

03. Kuidas eset müüki panna?

Kuidas esemeid müüa?

Mine oksjoni lehele ja klikka menüüle "Müü".

Eseme müük

Eseme müümiseks klikka esemele. Süsteem pakub automaatselt müügiks maksimaalse arvu, mis võimalik:

Arv

Muuda see number endale meelepäraseks ja kinnita tegu:

Kinnitamine

Ese on näha ka nimekirjas, kokku saab müüa 5 eset korraga:

Müük

Kui mitte keegi ei ole ühtegi pakkumist teinud, saad selle katkestada, klikates punasele ristile eseme nimetuse ees:

Katkestamine

Kui mitte ükski mängija esemele pakkumist ei tee, ostab süsteem selle ära. Väiksematel asjadel on hinnaks üks hõbe (Üks salv=1 hõbe) ja suurematel asjadel 100 hõbedat (kiiver=100 hõbedat)

Ratsahobust ei ole võimalik mängijale müüa, selle ostab alati süsteem ära ja selle müügist saad 100 hõbedat.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei