Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Märgi vaheleht oma lemmikuks

See on üks T4 uusi võimalusi - hoonete puhul saab erinevad vahelehti endale "lemmikuks" märkida. Siin on näiteks ühe tüüpilise kogunemispunkti pilt:

Lemmikuks on hetkel märgitud vaheleht "saada sõdurid" ja seda näitab kuldne täheke vahelehe juures (pildil osutab sellele nool). See tähendab, et iga kord kogunemispunkti minnes avaneb seal "saada sõdurid" vaade.

Et vaheleht oma lemmikuks muuta, tuleb minna vastavale vahelehele ja klikkida üleval  olevale rohelisel tähekesega nupul. Selle nupu (pildil on see tähistatud punase ruuduga) leiab küsimärgi kõrvalt.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei