Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Kaubateed

07. Kaubateed

Kaubateede leht annab võimaluse seadistada kaupmeeste liikumised igapäev ette antud kellaaegadel.

kaubatee


Kaubatee loomiseks tuleb esiteks minna  turule. Kui mängijal on rohkem kui 1 küla, kuvatakse turu lehel tabeli ülaosas silti "Kaubateed", vastasel korral mitte. Ülaltoodud vaade pärineb kontolt, kus ei ole ühtegi kaubateed veel loodud. Kaubatee loomiseks tuleb klikkida lingil "Loo uus kaubatee".

Peale lingile "Loo uus kaubatee", kuvatakse selline vaade:

kaubatee


 Selgitused pildi kohta:

  • Sihtkoht: küla, kuhu ressursse transporditakse. Märkus: kaubateed kasutades saab ressursse saata vaid enda küladesse.
  • Ressursid: ressursid ja nende kogused, mida soovitakse teise külasse saata.
  • Alguse aeg: aeg, mil kaupmehed alustavad liikumist.
  • Saadetised: mitu korda kaupmehed käima peavad?

Kui kõik vajalik on sisestatud, siis valiku kinnitamisek stuleb valida "Salvesta" ja peale seda kuvatakse selline vaade:

kaubatee


Nüüd, kus kaubatee on loodud, saab seda igal ajal vaadata. Selleks tuleb taas minna turule ja sealt valida vaheleht pealkirjaga "Kaubateed". Seal peaks olema nähtav juba loodud kaubatee. Mitme küla olemasolul saab külasid nime järgi sorteerida Vajadusel saab kaubateed ka muuta, kui klikkida lingil "muuda" või kui kustutada, siis lihtsalt klikkida del märgil.

Lisaks saab näha algusaega, transporditavate ressursside koguseid ja kaupmeeste arvu. Tulbas "Kaupmehi" arvud 3x1 näitavad järgmist: "3" - mitu korda kaupmehed käivad ja "1" - kaupmeeste arvu ühe reisi kohta ehk siis antud kaubatee puhul - 1 kaupmees käib 3 korda.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei