Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Sõnumid ja raportid

Mängusisesed sõnumid (IGM-id)

Raportid

MM ehk mängusisesed sõnumid

Klikates IGM ikooni (kõige viimane ikoon päise reas), suunatakse mängija automaatselt kirjakasti; seal saab lugeda, kirjutada, kustutada ja arhiveerida vanu sõnumeid.

Mängusisesed sõnumid, lühendatuna IGM, on peamine mängu poolt pakutav kirjade saatmise viis. See on elutähtis suhtlemisevahend teiste mängijatega ning ka mängusisese toega juhul, kui tekib küsimusi, millele iseseisvalt otsides ei suudeta vastata.

Kirja kirjutamiseks on esimesele reale vaja sisestada saaja, milleks on mängusisene kasutajanimi. Travian T4’s on lisandunud süsteem, mis automaatselt tähtede järgi tunneb ära kasutajanime, kellele kiri adresseerida. Samuti on võimalus lisada kontakte aadressiraamatusse (saaja nime kõrval olev esimene ikoon. Sinna saab lisada sõpru, trükkides sisse konto nime ning vajutades nuppu salvesta). Olles edukalt sisestanud saaja, on võimalik kirjutada kirja teema või jätta tühjaks- mõlemal juhul jõuab kiri saajani. Kiri jõuab kohale ka siis kui puudub kirja teema, oluline on saaja nimi. Seega kirjuta, mida soovid aga alati arvesta netietiketi reeglitega. Kaasmängija solvamine ja labane kõneviis võib viia konto blokeerimise või karistuseni. Peale kirja kirjutamist tuleb vajutada saatmisnuppu.

Liidus olles (juhul, kui vastavad õigused on antud liidu juhilt) saab saata Mass Sõnumit ehk MM kirja ehk siis liidusisest kirja. Seda saab teha kahel viisil: kirjutades sõna [ally] (nurksulud on ka vaja sisestada) saajaks või klikates saaja nime lahtri kõrval olevat sinist liidu ikooni. Sellel klikates märgib süsteem automaatselt saajaks [ally] ning kiri jõuab kõigile liidus olijatele. MM kirja saavad kõik antud liidus olevad liikmed.

Plus konto kasutajad saavad lisavõimalusena kirju salvestada.

BB kood mängusisestes sõnumites

Kirja ilmekamaks muutmiseks on mitmeid võimalusi. Erinevate ikoonide alt, mis asuvad kirja päises, leiab mitmeid huvitavaid/vaimukaid/vajalike lisasid ning emotikone. Vaata allpool asuvat pilti:

bbcode

Need nupud võimaldavad kasutada BB koodi mängusiseses kirjas- oma teksti saab muuta kaldkirjaks, rasvaseks kirjaks, allajoonitud kirjaks või panna kõik kolm stiili kokku.  Lisaks on veel mõned efektsed võimalused.

Kolme viimase ikooni all peituvad erinevad emoticonid, et anda kirjale Traviani maiku. Esimene võimaldab kasutada ressursside ikoone ehk siis puidu, savi, raua või vilja kujutist- täpselt nagu need esinevad mängus. Ikoonide sisestamiseks tuleb klikata nupule ning valida vastava ressursi pilt.

bbcode

Klikates viikingi ikoonile, ilmuvad erinevad smailid, mida kirjas saab vabalt kasutada.

bbcode

Viimane, mõõga kujutisega ikoon, võimaldab sisestada vastava väeliigi pildi.

bbcode

Keskmistest nuppudest esimene võimaldab lisada otselinki liidu lehele. Klikates nupule, ilmub teksti sisse kandiliste sulgudega kood. Koodi keskele tuleb kirjutada liidu täpne nimi. Või siis kirjutada liidunimi, teha see kursoriga aktiivseks ning siis klikkida antud nupul.
Järgmine on mängija ikoon - see võimaldab lisada linki konkreetse mängija profiilile.
Kolmas ikoon on koordinaatide lisamiseks ning sisestatud koordinaatidele klikates jõuab kaardil otse sisestatud kohale.
Viimase ikooniga on kirjale võimalik lisada raport. See on natukene keerulisem. Raporti lisamiseks peab teadma raport ID numbrit. Selleks tuleb raporti aadressirealt kopeerida viimane numbritest ja tähtedest koosnev osa ning kleepida see raporti otselingi koodi vahele. Lõpptulemus peaks välja nägema umbes selline: [raport]2187686|d738cf34[/raport]. On ka teisi võimalusi, kuidas raportit saata, nende jaoks leiad seletuse Traviani vastuste lehelt.

bbcode

Rea kõige viimane, eraldiseisev nupp paremal, näitab kirja selliselt nagu seda loeb saaja. Ehk siis kirja eelvaade.

bbcode

Sõnumite ja raportite sorteerimine

Väga hea, kuid veidi varjatud, võimalus on mängusiseste kirjade ja raportite sorteerimine kuupäeva alusel. Kõige uuem IGM või raport on nimekirjas esimene:

sort_report

Vahel on vaja näha vanimaid raporteid ja mängusiseseid esimesena. Selleks on vaja klikata sõnal "saadetud" ja süsteem reastab automaatselt vanimad raportid ja IGM’id esimesteks.

Sa proovisid saata palju sõnumeid lühikese aja jooksul

Juhul kui proovid saata liiga palju sõnumeid lühikese aja jooksul, annab süsteem automaatselt veateate:

 Muretsemiseks ei ole põhjust. Oota kannatlikult märgitud aeg ära ja proovi uuesti..

Raportid

Raportid on saadetud Traviani poolt selleks. et informeerida mängijat tema kontol toimuvast, nt saabunud rünnakud või saadetud abiväed. 
Täielik rünnakuraport saadetakse juhul kui olid kaitsja (või nii ründaja kui ka kaitsja) või tapsid ründel  vähemalt 25% vastase sõduritest. Abivägede raportid näitavad ainult enda hukkunud sõdurite arvu.
Plus konto kasutajad saavad sorteerida raporteid kuupäeva järgi.

Raportite ikoonid

Erinevad raportite ikoonid on välja mõeldud nende lihtsamaks eristamiseks. Aga mida nad tähendavad? Kuidas neid kasutada saab?
Raportid jagunevad 4 gruppi ja seega ka raportite ikoonid saab jagada 4 gruppi:

  Kauplemine
mostly_lumber
Kaupmehed tarnisid peamiselt puitu
mostly_clay Kaupmehed tarnisid peamiselt savi
mostly_iron Kaupmehed tarnisid peamiselt rauda
mostly_crop Kaupmehed tarnisid peamiselt vilja

 Abiväed
reinforcement_arrived Saabunud abivägi

   Rünnakud
won_attacker Ründaja võitis. Lahingus ründajal hukkunuid ei olnud
won_attacker Ründaja võitis. Lahingu käigus hukkus sõdureid
lost_attacker Ründaja kaotas. (Ükski sõdur tagasi ei tulnud)
won_defender Kaitsja võitis. Lahingus kaitsjal hukkunuid ei olnud
won_defender Kaitsja võitis. Lahingu käigus hukkus sõdureid
lost_defender Kaitsja kaotas (kõik sõdurid hukkusid)
lost_defender Kaitsja kaotas. Lahingus kaitsjal hukkunuid polnud (see tähendab, et külas ei olnud kaitsesõdureid)

 Mitmesugune
miscellaneous Mitmesugune (nt natarite rünnak)
adventure Seikluse raport
animals_caught Püütud loomi
won_scout_attacker Luurekäik oli edukas ja luurajaid ei avastatud
lost_scout_attacker Luurekäik ebaõnnestus
won_scout_defender Luurajad avastati
lost_scout_defender Luurel käiku ei saa peatada


Liikudes hiirega ikoonile  saab kindlaks teha, mida see ikoon tähendab:

 

 Need ikoonid aitavad paremini mõista enda raporteid.
Samuti aitavad need lihtsustada liidu raportite vaatamist. Selle omaduse kasutamiseks tuleb vaid klikata ühel all pool olevatest ikoonidest ning siis näeb ainult näiteks ründeraporteid.

   sort_alliance_reports

 Esimene ikoon on rünnaku raportite filter, teine ikoon on kaitse raportite filter ja kolmandale ikoonile vajutades ei näitada oma liidu rünnakuid, mis toimusid vähem kui 100 mehega ja kus kaotusi ei esinenud. Kui liikuda hiirega üle nende ikoonide, siis ilmub tekst nende tähendusega.

Lahinguraportite jagamine kõikide serveris olevate mängijatega

Oma lahinguraportit saab jagada kõikide serveris olevate mängijatega. Lahinguraportite link näeb välja selline: s6.travian.com/berichte.php?id=1168740|6063be47
'Kood' peale | on nähtav ainult enda raportitel (st see ei ole nähtav liidu rünnakute raportite ülevaates). Seega saab ise valida, kas anda kellelegi täieliku raporti link või mitte.
Kui saadad laiali vähendatud lingi (travian.com/berichte.php?id=1168740), siis ainult liidukaaslased ning asendajad saavad lugeda raportit.
Saates raporti täieliku lingi (s6.travian.com/berichte.php?id=1168740|6063be47), siis kõik serveris olevad mängijad saavad näha tervet raportit.

Raportid ümbritsevast

  T4's on täielikult uus raportite kategooria- ümbritsev ning nad on täiesti erinevad teistest Traviani raportitest.
Ümbritseva raportite vaatamiseks tuleb klõpsata raporti ikoonile ülemises reas ning valida vaheleht Ümbritsev. Need raportid toovad uudiseid sellest, mis ümberringi toimub, vaatamata sellele, kas sa võtsid nendest sündmustest osa või mitte. Raportid annavad kasuliku informatsiooni lähiümbruse kohta, nt oaasi rüüstamise, uue küla asutamise või lahingu kohta lähedalasuvas külas. Raportites on näha külanimed, kuupäev ja kellaaeg ning ka mängija, kes sündmuse põhjustas. Näiteks kui keegi muudab külanime, siis raport ümbritsevast näitab, milline mängija muutis külanime, mis nimi oli ennem külal ja mis sai uueks nimeks. Oaasi rüüste puhul ei näidata rüüstajat ning rünnakuraportite puhul ei näidata, kes ründas, vaid ainult keda rünnati.
Raportid ümbritsevast kuhjuvad aja jooksul, neid ei saa ära kustutada ning kogu aeg on olemas informatsioon lähiminevikus toimunust.

 

 

 


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei