Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Kuidas liituda liiduga?

Lliiduga saab ühineda kui on  saatkond on ehitatud tasemele 1 ning kui on olemas liidu juhi poolt saadetud liitumiskutse. Kutsega saab nõustuda saatkonnas.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei