Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Kuidas luua liitu?

Oma liidu saad luua ehitades saatkonna tasemele 3. Saatkonda tekib siis link 'loo liit'

Iga saatkonna tase võimaldab liitu võtta kolm uut liiget.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei