Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Tegevuste katkestamine

Teatuid tegevusi saab annulleerida, klikates punasele ristile(Cancel).

Järgmisi tegevusi saab katkestada:

Hoone ehitus:
Alumine graafik demonstreerib ressursside kaotust ehitust annuleerides. Ressursside kaotus on vajalik selleks, et ei kasutataks seda lisavõimalusena ennem rünnet lao ja aida tühjendamiseks.

Kahjud

Sõdurite saatmine:
90 sekundi jooksul on võimalus kutsuda mehed külasse tagasi. Minnes kogunemispunkti ning vajutades punast risti(Cancel). Ei oma tähtsust, kas sõdurid on teel rüüstele, tavarünnakule või saadetud abiväena.

Järgnevaid tegevusi ei saa katkestada:

Miks ei saa neid tegevusi katkestada?
Lihtsal põhjusel - et ei kuritarvitaks süsteemi.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei